Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale swoim działaniem obejmuje polską część regionu Spisz, w skład którego wchodzi 14 wsi położonych na terenie trzech gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ.

Naszym głównym celem jest wypromowanie regionu oraz polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza i okolicy poprzez rozwój turystyki.

Walne Zebranie Członków - 7 grudnia 2015r.

W imieniu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale zapraszam członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 7 grudnia 2015r. o godz.: 16:30 - I termin, a w przypadku braku quorum w I terminie, o godz. 17:00 - II termin w tym samym dniu.

Kryteria wyboru - do konsultacji

Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR.

Podstawy zarządzania strategicznego rozwojem obszaru - budowa i realizacja LSR

W dniu 25 listopada 2015r odbyło się szkolenie dla osób zaangażowanych w budowę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020.

Informacja ze szkolenia >>>>>do pobrania<<<<

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Matryca logiczna LSR - konsultacje projektu !!

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Matrycy logicznej LSR na formularzu uwag, który można pobrać poniżej.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com wpisując w tytule maila "Konsultacje społeczne - Matryca LSR" lub przesłać pocz

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY

W celu zapewnienia udziału lokalnej społeczności przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale uruchomił Mobilny Punkt Konsultacyjny.

W ramach działalności punktu będzie można zgłaszać uwagi do projektu założeń monitoringu i ewaluacji oraz metod komunikacji jak również matrycy log