„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej - osoby do 34 roku życia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla osób do 34 roku życia z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, które zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD w Ostrowsku ul. Św. Floriana 1 (Budynek LKS-u) już w najbliższą środę tj. 31.08  od godz. 16:00. Podczas spotkań zostaną indywidualnie omówione m.in. założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD.

Gminne Dożynki, Pożegnanie Lata w Kacwinie

W niedzielę 28-go sierpnia br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Łapsze Niżne i okolic podczas festynu „Gminne Dożyni Pożegnanie Lata Przedląd Orkiestr Dętych z Gminy Łapsze Niżne”  zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kulrury w Łpaszach niżnych z siedzibąw Niedzicy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  oraz  możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

Czekając na nabory ........

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości wypełniania formularzy wniosków oraz terminu ich składania informujemy, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, oraz zmianą wytycznych w zakresie wykonywania przez Lokalne Grupy Działania Lokalnych Strategii Rozwoju.

LGD Na Gminnych Dożynkach w Kacwinie

W niedzielę 28 sierpnia pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje podczas wydarzenia "Gminne Dożynki, Pożegnanie Lata, Przegląd Orkiestr Dętych z Gminy Łapsze Niżne". Na stoisku będą udzielane porady jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie i rozwoju działalności gospodarczej oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów może dowiedzieć się jak i kiedy będzie można pozyskać wsparcie ze środków UE.

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

Strony

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg