Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy swoim działaniem obejmuje polską część regionu Spisz, w skład którego wchodzi 14 wsi położonych na terenie trzech gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ.

Naszym głównym celem jest wypromowanie regionu oraz polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza i okolicy poprzez rozwój turystyki.

Chcesz mieć wpływ na rozwój Twojej miejscowości- Przyjdź na otwarte spotkanie

Zaproszenie do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju »

Informacja z NWZC

13 lipca 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Niedzicy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy. Celem było podjęcie uchwały w sprawie połączenia obszarów Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia Rozwoju Spsiza i Okolicy z LGD Gorce-Pieniny.

Zapraszamy mieszkańców do zespołu ws. budowy LSR

Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.