„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 10.09.2021

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż wpłynęły uzupełnienia dla naboru 6/2021.

W związku z powyższym zwołuje się Posiedzenie Rady w trybie pilnym oraz wzywa się Pana/ią do:

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 10.09.2021 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale

  2. Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do  10.09.2021   r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale\

Ankieta ewaluacyjna skierowana do mieszkańców

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link do przygotowanej przez zespół Socjometr ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Spisz-Podhale. 

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną prosimy o wypełnienie ankiety dzięki której zespół badawczy zyska więcej informacji na temat LGD Spisz-Podhale oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Strony

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg