„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Walne Zebranie Członków LGD Spisz - Podhale

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016r. (tj. środa) o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad).

Tematem Zebrania będą zmiany w statucie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i dokończenia procedury rejestracji w KRS. Brak dopełnienia formalności rejestracyjnych w KRS wstrzymuje uruchomienie planowanych naborów w ramach programu PROW 2014 -2020

Ze względu na wagę zebrania i konieczność zachowania kworum (50%) obecność jest obowiązkowa.

LGD na Zawodach w Łopusznej

W niedzielę 7 sierpnia pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje na 18 Zawodach w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ oraz Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa w Łopusznej.

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów może dowiedzieć się jak i kiedy będzie można pozyskać wsparcie ze środków UE.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

Dzień Polowaca w Jurgowie

W niedzielę 24-go lipca br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Bukowina Tatrzańska i okolic podczas festynu „Dzień Polowaca” zorganizowanego w ramach Tatrzańskich Wici.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

Konkurs Potraw Regionalnych w Łopusznej

W niedzielę 17 lipca 2016 roku w Łopusznej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale oferowała doradztwo i konsultacje, na 44 Konkursie Potraw Regionalnych, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej i Gminę Nowy Targ.
Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów mógł dowiedzieć się jak i kiedy pozyskać wsparcie ze środków UE.
LGD rozdysponowała gadżety, biuletyny i ulotki informujące o środkach z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg