„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana formularzy wniosków w naborze 28.05 - 22.06.2012 r.

Uwaga beneficjenci  działań Wdrażanie LSR w zakresie operacji: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Zmianie uległy wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z załącznikami, podane pierwotnie w ogłoszeniu w dniu 11.05.2012 r.

Aktualna wersja wniosków obowiązująca w danym naborze to  PROW_413_311/12/02  i  PROW_413_312/12/03.

Aktualne dokumenty są zamieszczone na stronie ARiMR:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - przejdź do strony

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - przejdź do strony