„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy działające jako Lokalna Grupa Działania w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 3 gminy ( Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Założeniem jest opracowanie Strategii z udziałem mieszkańców, jeżeli chcecie Państwo mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich i przyczynić się do rozwiązywania problemów na tym obszarze zapraszamy do udziału w konsultacjach i współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Informujemy, że biuro pełni m.in.  funkcję punktu kontaktowego, doradczego i zapewnia obsługę mieszkańców, podmiotów i instytucji z terenu działania LGD 2 dni w tygodniu:

Wtorek i czwartek w godzinach:   8:00 - 12:00

 

 

Projekty dokumentów do LSR do pobrania:

1. ANALIZA SWOT

2. METODY KOMUNIKACJI

3. ZAŁOŻENIA MONITORINGU I EWALUACJI

4. MATRYCA LOGICZNA LSR