„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Charakterystyka regionu

Spisz to region położony na terytorium Polski i Słowacji. Obejmuje dorzecze górnego Popradu, górnego Hornadu oraz część dorzecza Dunajca. Jest to obszar obecnie przedzielony granicą państwową między Polską a Słowacją. Obszar całego Spisza wynosi 3654 km2, jednak na obszarze Polski znajduje się zaledwie 5% powierzchni ogólnej regionu.

Polska część regionu leży na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 14 wsi położonych na terenie 3 gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ. Są to: Czarna Góra, Dursztyn, Falsztyn, Frydman, Jurgów, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Kacwin, Krempachy, Niedzica, Nowa Biała, Rzepiska, Trybsz.

 

Działalność Stowarzyszenia RSiO obejmuje obszar Spisza, jak i okoliczne wsie podhalańskie. W kulturze tego regionu widać wpływy zarówno polskie jak i węgierskie, niemieckie, wołoskie (rumuńskie) i romskie. Bogactwo kulturowe, temperament mieszkańców widać zarówno w kulturze materialnej (np. architektura) jak i w kulturze duchowej - w tańcu, gwarze, zwyczajach.

Na obszarze Spisza i Podhala znajdują się cenne rezerwaty przyrody (Przełom Białki w Nowej Białej, Niebieska Dolina w Łapszach Niżnych, Zielone Skałki w Falsztynie, Skałka Rogoźnicka w Rogoźniku, Rezerwat Bór na Czerwonem w Nowym Targu), skanseny i muzea kultury materialnej mieszkańców tych ziem (Zamek w Niedzicy, chłopskie zagrody Korkoszów w Czarnej Górze i Sołtysów w Jurgowie, skansen szałasów pasterskich k. Jurgowa, atrakcje turystyczne (zapora wodna na Dunajcu, najwyższy szczyt górski w Polsce – Rysy w Tatrach).

Na obszarze działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy znajduje się kilka przejść granicznych między Polską i Słowacją, pomimo wieloletnich granic państwowych kilka miejscowości polskich sąsiaduje od wieków z miejscowościami słowackimi np. Kacwin – Mała Frankowa, Łapszanka – Osturnia, Niedzica - Golembarg, Jurgów – Podspady.