„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rada LGD rozpatrzyła odwołania

21-06-2010 r.

Rada LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w dniu 21 czerwca 2010 r. rozpatrzyła odwołania wnioskodawców od decyzji Rady o niewybraniu projektów według lokalnych kryteriów wyboru.