„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków - Odnowa i rozwój wsi

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

działającej na terenie gmin:

Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 21 lipca 2011 r. do 5 sierpnia 2011 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org, oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy miejscowość: ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 11:00 do 19:00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2011 roku wynosi 786 826,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy miejscowość: ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 11:00 do 19:00.

Więcej informacji: Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy oraz pod numerem tel. 18 334 11 44, kom. 664 758 092

 

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wykaz niezbędnych załączników

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

załącznik 1/OW oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

załącznuk 2/OW - uzasadnienie zgodności z kryteriami

załacznik 3 /OW - uzasadnienie zgodności z kryterium doświadczenie

Kryteria wyboru projektów