„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Planujesz inwestycję w rozwój działalności nierolniczej lub mikroprzedsiębiorstwa na terenie gmin Łapsze Niżne, Nowy Targ lub Bukowina Tatrzańska? Dzięki Lokalnej Grupie Działania (LGD) możesz poznać zasady na jakich będzie możliwe uzyskanie dofinansowania 50% kosztów Twojej inwestycji
a następnie wnioskować podczas ogłoszonego naboru u nas o to aby to właśnie Twoja inwestycja została wybrana do finansowania ze środków UE

Zapisz się na bezpłatne szkolenie orgaznizowane przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy dzięki któremu dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji spełniających warunki przyznania pomocy w ramach
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (dla mikroprzedsiębiorców i planujących utworzyć mikroprzedsiębiorstwo)
oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (dla rolników ubezpieczonych w KRUS).

Celem szkolenie jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej z ubieganiem się o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zasad ubiegania się o dofinansowanie, kosztów kwalifikowanych, wniosku o przyznanie pomocy i załączników, lokalnych  kryteriów wyboru wniosków przez LGD.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu zapraszamy do  25  listopada 2011 r. do rejestracji telefonicznej pod numerem biura LGD 18 334 11 44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. lgd.spisz@gmail.com, biuro@spisz.org

W zgłoszeniu telefonicznym , mailowym  lub osobistym prosimy podać:

1) Imię Nazwisko

2) Miejsce zamieszkania

3) Rodzaj działania którym wnioskodawca jest zainteresowany: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Szkolenie będzie trwać około 6 godzin, przy czym zostanie podzielone na 2 etapy dla dwóch działań, zatem  chętne osoby będą mogły uczestniczyć w razie potrzeby tylko w jednej części szkolenia (3 godz). Miejsce i dokładny termin szkolenia zostaną ustalone po zebraniu zgłoszeń.

 

Jeśli liczba chętnych uczestników będzie większa niż 40 postaramy się zorganizować dwa krótsze szkolenia (4 godziny) w różnych miejscach dogodnych dla osób zainteresowanych (np. Nowy Targ i Łapsze Niżne).
Decyzja o uruchomieniu szkolenia zostanie przekazana zainteresowanym osobom do dnia 01.12.2011 r.