„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie

W dniu 10 grudnia 2011 r. (sobota) o godzinie 9:00 odbędzie się bezpłatne szkolnie z zakresu zasad ubiegania się o środki za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy dla operacji z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Szkolenie odbędzie się w Remizie OSP w Trybszu.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie zatem chętne osoby nadal mogą się zgłaszać telefonicznie do 09.12.2011 r. . Prosimy dzwonić  w godzinach pracy biura.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Szkolenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzizałania Nabywanie umijętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.