„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA - do pobrania

Wszystkich tych którym nie udało się dotrzec na szkolenie w Trybszu w dniu 10.12.2011 r. a chcięliby poznać bliżej tematykę "Wdrażania LSR" w zakresie działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez Panią Małgorzatę Piątek - doradcę z MODR oddział w Nowym Targu.

Zamieszczamy również do pobrania Poradnik beneficjenta LGD wraz z kryteriami wyboru operacji, które planujemy przyjąć na WZC w styczniu 2012 r.