„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków

W dniu 15.01.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy w Łapszach Niżnych.

W trakcie zebrania zostały podjęte istotne uchwały w zakresie Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, ponadto odbyły się wybory władz Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy wszystkie podjęte uchwały WZC z dnia 15.01.2012 r. wraz z mważniejszymi załącznikami.

Uchwały WZC nr 1-13. - pobierz

Zmieniony Statut Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy - pobierz

Harmonogram naborów i Limity środków na działania osi 4 - pobierz

Wykaz zmian w LSR wprowadzonych Uchwałą WZC nr 13 - pobierz

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz