„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 :

 • Umowa Ramowa z dnia 11.05.2016 r. - otwórz.pdf
 • Aneks nr 1 z dnia 10.06.2016 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 2 z dnia 14.06.2017 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 3 z dnia 21.08.2017 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 4 z dnia 28.08.2018 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 5 z dnia 31.01.2019 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 6 z dnia 31.07.2019 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf
 • Aneks nr 7 z dnia 24.01.2020 r. do Umowy ramowej - otwórz.pdf

 

HARMONOGRAM planowanych naborów wniosków:

 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 05.05.2020 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 20.12.2019 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 16.07.2019 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 21.06.2019 r -  otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 07.01.2019 r -  otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 25.06.2018 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 02.05.2018 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 18.04.2018 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 17.04.2018 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 27.11.2017 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 28.06.2017 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 22.12.2016 r. - otwórz.pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 08.06.2016 r. - otwórz.pdf

 

KRYTERIA WYBORU i PROCEDURY ZMIANY KRYTERIÓW:

 

INNE DOKUMNETY PUBLIKOWANE ZGODNIE Z UMOWĄ RAMOWĄ:

 • Opis stanowisk pracy biura LGD Spisz - Podhale 
 • Opis stanowisk z dnia 23.10.2019.pdf;  wersja archiwalna .pdf
 • Formularz ankiety monitorującej dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR 
 • otwórz. pdf
 • Zestawienia rzeczowo - finansowe ze realizowanych przez LGD operacji
 • otwórz.pdf
 • Plan szkoleń dla członków oragnu decyzyjnego i pracowników bira LGD 
 • otwórz.pdf
 • Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w paragr. 4 ust. 3 umowy ramowej (środki na Funkcjonowanie LGD):