„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty dla WNIOSKODAWCÓW

 
 
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-19.2.html ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.
 
Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD Spisz - Podhale powinny zapoznać się z wnioskami jak i instrukcją do ich wypełnienia.
Ponadto przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji  (zamieszczone poniżej).
Proszę zwrócić szczególną uwagę na załączniki, jakie należy zgromadzić do wniosku. Ich zebranie jest czasochłonne, a nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni i może być zbyt krótki do zebrania wymaganych dokumentów wraz z załącznikami. Składany wniosek ma być komplety tzn. z pełną dokumentacją wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Otrzymana pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
 • Pomoc ma charakter pomocy de mini mis.

 

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej LGD Spisz - Podhale oraz facebook, w gminach członkowskich oraz w mediach lokalnych.

 

 

Osoby, które nie posiadają numeru ewidencji producentów powinny zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  z wnioskiem o jego nadanie. W/w numer jest wymagany do złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.

 1. Do wypełnienia elektronicznego - otwórz.pdf
 2. Do wypełnienia ręcznego - otwórz.pdf

W związku z możliwością uzyskania punktów za doradztwo zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji, w zakresie konsultacji dokumentacji konkursowej.
Doradztwo jest udzielane bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym
-mailowym (adres e-mail: lgd.spisz@gmail.com) lub
-telefonicznym (tel. 664 758 092) uzgodnieniu godziny i terminu z pracownikiem biura LGD.
Regulamin doradztwa LGD Spisz - podhale - otwórz.pdf

 

 • Wzory Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do pobrania w poniższym linku:

 1. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - wniosek wersja 3z.pdf ,
 2. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - wniosek wersja 3z.pdf
 3. III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych - wniosek wersja 3z.pdf

 

 • Interpretacje w ramach działania 19.2

 

 1. Informujemy, iż na stronie www.arimr.gov.pl dostępne są zaktualizowane na dzień 23 lutego 2018 roku Najczęściej zadawane pytania dotyczące Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie wsparcia w ramach naborów ogłaszanych przez LGD. Dokument do pobrania również TUTAJ.
 2. Pytania i odpowiedzi w sprawie możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - aktualizacja październik 2016r.
 3. Interpretacje Samorządu Województwa - http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje
 • Procedury oceny i wyboru operacji:

 1. Realizowanych przez podmioty inne niż LGD -  wersja z 26.09.2017 r. -  otwórz.pdf
 2. Operacji własnych LGD - wersja z 16.09.2017 r. - otwórz.pdf
 3. Projektów grantowych - wersja z 16.09.2017 r. - otwóz.pdf
 •  

 • Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych przedsięwzięć: -

Przedsięwzięcie

Nr

Nazwa

1.1.3

Powstanie lub modernizacja  infrastruktury turystycznej i/lub około turystycznej - otwórz.pdf ,   archiwum.pdf

1.1.4

Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej - otwórz.pdf,   archiwum.pdf

1.1.5

Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - otwórz.pdf ,   archiwum.pdf

1.1.6

Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby -  otwórz.pdf,   archiwum.pdf

1.1.7

Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala  w ramach partnerstwa - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.1.8

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym:  w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.1.9

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.3

Działanie marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.4

Izba Regionalna - otwórz.pdfarchiwum.pdf

1.2.5

Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.6

Publikacje dotyczące obszaru LGD - otwórz.pdf  , archiwum.pdf

1.2.7

Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD - otwórz.pdf , archiwum.pdf