„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ankieta Monitorująca dla Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje będą służyć do oceny stopnia realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Spisz – Podhale.

 

Załącznik: Ankieta Monitorująca (.pdf)