„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wkrótce nabory

Drodzy mieszkańcy należący do obszaru LGD Spisz - Podhale. Pragniemy Was poinformować, iż wkrótce planujemy ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rrolnego ra Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: projektów innych oraz projektów własnych. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy będzie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz- Podhale co najmniej 14 dni przed planowanymi konkursami i dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć:

 

  1. Rozwój prowadzonych prze osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby – przedsięwzięcie 1.1.6
  2. Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa – przedsięwzięcie 1.1.7
  3. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla  rozwoju  obszaru –  przedsięwzięcie 1.1.9
  4. Izby Regionalne – przedsięwzięcie 1.2.4
  5. Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców – przedsięwzięcie 1.2.5

W ramach planowanych naborów, każdy projekt będzie przechodził szczegółową ocenę. Podczas planowania operacji, należy kierować się przede wszystkim zasadami określonymi w dokumentach konkursowych tj. Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozporządzeniach, instrukcji wypełniania wniosków, Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale (LSR) oraz dokumentach jej towarzyszących. Dodatkowo należy w wyraźny sposób powiązać cel projektu z jednym celem głównym LSR, przynajmniej jednym celem szczegółowym i przynajmniej jednym przedsięwzięciem. Należy pamiętać, że cel projektu powinien nawiązywać do przewidywanego wpływu realizacji projektu na sytuację wnioskodawcy lub sytuację na obszarze realizacji zadania. Cele powinny  być konkretne, mierzalne, realistyczne, osiągalne, czyli taki o których można powiedzieć, że zostały wykonane lub nie.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków oraz rosnącym zainteresowaniem możliwością skorzystania za wsparcia doradczego pracowników Biura LGD, przypominamy, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa w zakresie warunków pozyskania wsparcia mogą kontaktować się z Biurem LGD Spisz – Podhale:

ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ w godz. 8:00 – 14:30

tel.: 664758092

e-mail: lgd.spisz@gmail.com

A już w maju ruszymy z Mobilnymi Punktami Doradztwa i Informacji w gminach – terminy podamy w najbliższym czasie na naszej stronie www.spisz.org