„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  24 maja 2018 r.  (czwartek) o godz. 15.30,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności.
  5. Wydanie opinii do zmiany umowy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Opublikowano: 17/05/2018