„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego księgowego

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na  stanowisko  GŁÓWNY  KSIEGOWY

w stowarzyszeniu lokalna grupa działania spisz - podhale

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Główny księgowy  do następnego  etapu  naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

BEDNARCZYK  MARIA

GRYWAŁD

2.

WIDA  MAŁGORZATA

NIEDZICA

 

 

   

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                              Komisji Kwalifikacyjnej

 

                                                                                                                Wiesław Parzygnat

Opublikowano: 17/05/2018