„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja LSR i lokalnych kryterów wyboru

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru), Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 9 czerwca 2018r.  pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com; lub osobiście w biurze LGD Spisz - Podhale ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ w godzinach przyjęć stron poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Spisz - Podhale opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru), którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.

1. Formularz do zgłaszania zmian

2. Projekt LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale 23.05.2018r.

3. Lokalne kryteria wyboru - operacje INNE

4. Lokalne kryteria wyboru - operacje WŁASNE

5. Lokalne kryteria wyboru - GRANTY

 

Opublikowano: 23/05/2018