„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA DS AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

     

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista ds aktywizacji i projektów została wybrana Pani Agnieszka KASZYCKI  zamieszkała Niedzica

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka zaprezentowała się jako osoba kompetentna, właściwie przedstawiła swoją wiedzę oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.