„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

         

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy  główny księgowy nie został zatrudniony żaden kandydat.

 

Uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata:

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  rekrutacyjnego Zespół kwalifikacyjny dokonując  oceny stwierdził, że żaden kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.