„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru operacji), Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono. Ponadto Kryteria WŁASNE (poddziałania 1.1.7, 1.1.9, 1.2.4, 1.2.6) dodatkowo zostały dodane  do Kryteriów INNE.

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 17 sierpnia 2018 r.  pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com; lub osobiście w biurze LGD Spisz - Podhale ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ w godzinach przyjęć stron poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Spisz - Podhale opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru), którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.

 

Opublikowano: 2.08.2018 r.