„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki Konkursu 1/2019

Wyniki Konkursu 1/2019

Opublikowano:  15.04.2019 r. 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 8 kwietnia 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w naborach

nr 1/2019 (1.1.5) Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,

nr 2/2019 (1.1.6) Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby, oraz

nr 3/2018 (1.1.8) Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,

trwającego od 12 do 26 lutego  2019 r., do godz. 14:30.  

Poniżej do pobrania:

Nabór nr 1/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR-otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania-otwórz

Nabór nr 2/2019 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania-otwórz

Nabór nr 3/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR-otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania- otwórz