„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki Konkursu 3/2019

Opublikowano:  31.10.2019 r. 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 24 października 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w naborach

nr 6/2019(1.1.8) Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,

nr 7/2019 (1.1.4) Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej 

trwającego od 26 sierpnia do 10 września  2019 r., do godz. 14:30.  

Poniżej do pobrania:

Nabór nr 6/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR-otwórz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR - aktualizacja na dzień 18.11.2019  -otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania-otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania -aktualizacja na dzień 18.11.2019-otwórz

Nabór nr 7/2019 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania-otwórz

 

Liczba odsłon na dzień 31.12.2019 - 829 szt