„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MOBILNE PUNKTY DORADZTWA

W Styczniu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji

(opublikowano 23.12.2019)

Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

Podczas bezpłatnych konsultacji, będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania na projekty dla osób fizycznych / stowarzyszeń.

 

Najbliższe planowane do ogłoszenia nabory dotyczyć będą przedsięwzięć:

 

  1. Przedsięwzięcie nr 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej,
  2. Przedsięwzięcie nr 1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej
  3. Przedsięwzięcie nr 1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,
  4. Przedsięwzięcie nr 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

 

 

Miejsce

Termin

Czas

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie Tatrzańskiej ul. T. Kościuszki 36

8.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

10.00-12.30

Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

9.01.2020

16.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

10.00-12.30

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. 3 Maja 16

10.01.2020

17.01.2020

24.01.2020

31.01.2020

10.00-12.30

 

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!