„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Podsumowanie zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W roku 2019 zostało ogłoszonych 7 naborów.  Przed naborami w ramach realizacji planu komunikacji  odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla grupy defaworyzowanej, spotkania w gminach oraz mobilne punkty doradztwa. Mieszkańcy z obszaru LGD mogli zapoznać się z zasadami otrzymania dofinansowania i sposobu ubiegania się o środki.

W dniu 25 stycznia został ogłoszony Nabór 1/2019 tj. 1.1.5- Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. Równorzędnie z nim ogłoszony został Nabór 2/2019 1.1.6 - Rozwój prowadzonych przez osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach jako wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby oraz Nabór 3/2019 1.1.8 - Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. Składanie wniosków odbyło się w terminie od 12 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r. do godziny 14:30. 8 kwietnia 2019 Rada LGD Spisz-Podhale dokonała oceny operacji z naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019

Efekty Naboru 1/2019
Wnioski które zostały przyjęte: 5 wniosków z gminy Łapsze Niżne, 5 wniosków z gminy Nowy Targ , 2 wnioski z gminy Bukowina Tatrzańska. Łącznie 12, 8 wniosków zostało wybranych do dofinansowania, 7 z nich mieściło się w limicie.

Efekty Naboru 2/2019
Wniosek który został przyjęty był z gminy Nowy Targ i został wybrany do dofinansowania.

Efekty Naboru 3/2019
29 wniosków wpłynęło, z czego 25 zostały uwzględnione do listy operacji do dofinansowania. 6 wniosków mieściło się w limicie. Niestety, ostatecznie NABÓR ZOSTAŁ ODRZUCONY.

Z dniem 21 marca 2019 ogłosiliśmy Nabór 4/2019 na operacje 1.1.3 – Powstanie i modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej. Operacja zakładała - budowę, przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury przystosowanej do obsługi co najmniej 2 000 osób rocznie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Składanie wniosków odbyło się w terminie od  8 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. do godziny 14:30. 23 maja 2019 Rada LGD Spisz-Podhale dokonała oceny operacji z Naboru 4/2019.

Efekty Naboru 4/2019
Wnioski które zostały przyjęte: 2 wnioski z gminy Łapsze Niżne, 4 wnioski z gminy Nowy Targ. 5 zostało wybrane do dofinansowania i mieściły się w limicie.

 

 

Nabór 5/2019 - REZYGNACJA Z NABORU

12 sierpnia został ogłoszony Nabór 6/2019 1.1.8 - Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. W tym samym czasie ogłosiliśmy Nabór 7/2019 1.1.4 - Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Składanie wniosków odbyło się w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.  do godziny 14:30. W dniu 24 października Rada Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale dokonała oceny operacji z naborów 6/2019 oraz 7/2019

Efekty Naboru 6/2019
Wnioski które zostały przyjęte to 4 wnioski z gminy Łapsze Niżne,  11 wniosków z gminy Nowy Targ  i 3 wnioski z gminy Bukowina Tatrzańska. Łącznie 18, z czego do dofinansowania wybrano 6 wniosków które mieściły się w limicie. Niestety, ostatecznie NABÓR ZOSTAŁ ODRZUCONY

Efekty Naboru 7/2019
Wniosek który został przyjęty był z gminy Nowy Targ. Wraz z naborem 6/2019 NABÓR ZOSTAŁ ODRZUCONY.

2019

Nr naboru

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota wsparcia

Liczba wniosków zgodnych z LSR

Liczba wybranych wniosków

Liczba wniosków mieszczących się w limicie

1/2019

12

200 000

12

8

7

2/2019

1

80 000

1

1

1

3/2019

29

80 000

29

25

6

4/2019

6

50 000

6

6

5

6/2019

18

80 000

18

16

6

7/2019

1

200 000

1

1

1

Suma:

67

57

26

 

W 2019 roku realizowaliśmy również projekty własne: 1.1.9Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, 1.2.4 Izby Regionalne, 1.1.1 Wykreowanie wspólnego kulturowego produktu międzynarodowego we współpracy z Węgrami, 1.2.2 Wydarzenia sportowo-rekreacyjne z innym LGD.

W 2020 w naszym planie działania figuruje przeprowadzenie naborów wniosków w operacjach: 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby, kwota jaką mamy do rozdysponowania to 480 000 zł, 1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kwota jaką mamy do rozdysponowania to 205 253 zł, 1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby, kwota jaka mamy do rozdysponowania to 280 677 zł, 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub około turystycznej, kwota jaką mamy do rozdysponowania to 150 000 zł, 1.2.7 Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD, kwota jaką mamy do rozdysponowania to 300 000