„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 3/2020

BIULETYN 3/2020

 

W marcu zostanie dokonana ocena wniosków z naborów 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. Kwota do rozdania 480 000 – zostało przyjętych 13 wniosków, oraz nabór 2/2020 na przedsięwzięcie 1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej Kwota do rozdania 205 253zł – został przyjęty 1 wniosek

09.03.2020 zostanie zakończony nabór na przedsięwzięcie 1.1.3 - Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej, kwota do rozdania 150 000zł. A także przedsięwzięcie 1.1.5 – Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. Kwota do rozdania to 280 677zł.

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN 3-2020.pdf1.52 MB