„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 1 CZERWCA 2020r.

Opublikowano: 22.05.2020

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż do biura LGD Spisz Podhale wpłynęły prośby o wydanie opinii, protest oraz pozostały do oceny 3 wnioski z naborów 1/2020 oraz 3/2020

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  2. 2.Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  3. Zapoznania się z treścią wniosków, które nie zostały ocenione z naboru nr 1/2020 ( 2 sztuk)  oraz  nr  3/2020  (1 sztuki), nie wcześniej niż po złożeniu deklaracji poufności i deklaracji bezstronności.

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 1 czerwca  2020r. na godz. 15.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

 

Szanowni Państwo Radni,

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Rady LGD Spisz – Podhale, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i jednoczesną koniecznością dokończenia oceny złożonych wniosków  1/2020, , 3/2020 w ramach  pełnienia funkcji społecznych członków Rady LGD Spisz-Podhale.

Zarząd LGD Spisz-Podhale zwraca się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia podczas oceny wniosków poprzez:

-dezynfekcję rąk przed wejściem na sale obrad,

-zachowanie wymaganego dystansu na sali obrad

-używanie środków ochrony indywidualnej tj. maseczek i rękawiczek, które otrzymają Państwo bezpośrednio przed wejściem na sale obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale zwraca się również do Państwa o samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji o nieuczestniczenie w komisji oceniającej

Bardzo proszę o potwierdzenie  w trybie pilnym obecności ze względu na zachowanie parytetów i grup interesów podczas oceny.