„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie Producentów Rolnych

Uprzejmie informujemy o portalu Agro-Market24.pl. Serwis został stworzony,
aby ułatwić producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty.
Zachęcamy również do kupowania przez osoby fizyczne bezpośrednio od
rolników. W ten sposób wspólnie wspieramy polskie rolnictwo. Korzystanie z
portalu jest bezpłatne.

Agro-market24.pl

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/