„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 6/2020

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 6/2020

PROJEKT WSPÓŁPRACY

LGD Spisz Podhale zamierza realizować W ramach projektu współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania projekt rowerowy w ramach którego, chcemy zakupić stacje naprawcze dla rowerów. Stacje planujemy usytuować przy Szkołach podstawowych na terenie trzech gmin, m.in. Nowego Targu, Bukowiny oraz Łapsz Niżnych. W ramach promocji chcemy również stworzyć spoty reklamowe promujące obszar Stowarzyszeń biorących udział w projekcie. Projekt na dzień dzisiejszy jest w trakcie przygotowania.

1 czerwca 2020 r została dokonana ocena pozostałych wniosków o przyznanie pomocy z naborów
1.1 8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalnezasoby, oraz
1.1 3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/ lub okołoturystycznej Protokół z posiedzenia Rady LGD Spisz- Podhale dostępny na naszej stronie internetowej (www spisz org)

 

JESTEŚMY W TVP 1

W dniu 28 05 2020 o godzinie 12 35 w TVP 1 w programie "TO SIĘ OPŁACA" nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale miała przyjemność zaprezentować swoją pracę na rzecz programu LEADER LGD Spisz Podhale wybrało trzech beneficjentów pośród wszystkich, którzy dostali dofinansowanie z PROW 2014 2020 Do trzech wybranych należała między innymi Pani Katarzyna Makowska, która dzięki dofinansowaniu otworzyła domki letniskowe a obecnie realizuje projekt Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie restauracji "Trzy Zorze"", a także Pani Bożena Furczoń która dzięki dofinansowaniu mogła zrealizować projekt pod tytułem "Wzbogacenie atrakcyjności oferty usługowej firmy oraz wzrost zatrudnienia na terenie wiejskich dzięki poszerzeniu oferty parku rozrywki o nowe urządzenia pozwalające na ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego turystów i mieszkańców" oraz przedstawiała projekt pana Marka Jachymiaka który dzięki LGD Spisz Podhale zrealizował projekt pt .."Wzbogacenie oferty parku miniatur architektonicznych i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, co wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost dochodu
z prowadzonej działalności i zwiększenie poziomu zatrudnienia na terenie wiejskich" Następnie wystąpił pan Kamil Kowalczyk z projektem "Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez utworzenie zakładu FOT FILM SPISZ PODHALE" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale, reprezentowała Pani Anna Hoim Specjalista ds aktywizacji i projektów, która zaprezentowała pracę stowarzyszenia a także przedstawiła projekt, w którym zostały wykorzystane okulary technologii 360 ⁰

Materiał dostępny pod linkiem
http :://spisz org/node/ 963

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN 6-2020.pdf362.06 KB