„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w LSR

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag, wniosków, sugestii dotyczących zapisów w LSR. 

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. – KARTA UWAG

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem zielonym,  a tekst proponowany do usunięcia zanzaczono na czerwono z przekreśleniem. - PROPONOWNE ZMIANY W LSR

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 9 lipca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com; lub listownie na adres LGD Spisz - Podhale ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Spisz - Podhale opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR.

 

 

 

(opublikowano 25.06.2020)