„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze na działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

W dniu 01.09.2010 odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania, która oceniła wnioski złożone w ostatnim naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie operacji "Odnowa i Rozwój Wsi".

Złożone zostały dwa wnioski na łaczną kwotę dofinansowania 533 965 zł.
W zwiazku z tym, że nie przekroczono kwoty limitu środków w danym naborze tj 544 247 zł, na posiedzeniu Rada od razu podjęła uchwały o wyborze operacji oraz sporządzono listę rankingową operacji wybranych do finansowania.

Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - aktualizacja rozporządzeń

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Zakres pomocy  - przewiduje się udzielenie pomocy na 4 rodzaje operacji:

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg