„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Nabór wniosków dla działania 4.31

Nabór wniosków dla działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej grupy Działania na rok 2010

Wnioski o przyznanie pomocy dla działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 na 2010 rok można składać od 15.09.2009r. do 15.10.2009 r. W celu usprawnienia procesu składania wniosków wnioski prosimy składać w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Lista Małopolskich LGD

Została opublikowana lista Małopolskich LGD, które w ramach przeprowadzonego konkursu w dniach 17 listopada 2008- 15 stycznia 2009 roku złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR wraz z Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wyboru dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

Piszą o nas na Podhalańskim Portalu Informacyjnym

SPISZ. Jedna z najprężniej rozwijających się organizacji społecznych na Spiszu – Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy – wystartuje w listopadowym naborze wniosków programu Leader+ i powalczy o 5 mln zł dotacji.

 

Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy przygotowuje się do złożenia dużego wniosku do programu Leader+ oś 4, opiewającego na około 5 mln zł. Pieniądze te mają zostać wydane m.in. na wyposażenie bibliotek, zakup strojów regionalnych, zaprojektowanie szlaków turystycznych, a także na organizację imprez kulturalnych i regionalnych, a także na wsparcie dla powstania muzeum przy jaskini w Obłazowej, czy też renowację zabytków, kapliczek lub powstanie centrum informatycznego.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg