„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wkrótce nabory

Drodzy mieszkańcy należący do obszaru LGD Spisz - Podhale. Pragniemy Was poinformować, iż wkrótce planujemy ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rrolnego ra Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: projektów innych oraz projektów własnych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego księgowego

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na  stanowisko  GŁÓWNY  KSIEGOWY

w stowarzyszeniu lokalna grupa działania spisz - podhale

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Główny księgowy  do następnego  etapu  naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  24 maja 2018 r.  (czwartek) o godz. 15.30,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg