„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Podsumowanie zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W roku 2019 zostało ogłoszonych 7 naborów.  Przed naborami w ramach realizacji planu komunikacji  odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla grupy defaworyzowanej, spotkania w gminach oraz mobilne punkty doradztwa. Mieszkańcy z obszaru LGD mogli zapoznać się z zasadami otrzymania dofinansowania i sposobu ubiegania się o środki.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 2/2020

BIULETYN 2/2020

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

 

Planowane nabory na rok 2020:

1.1.3  – Powstanie  lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej/ 150 00 zł/

1.1.5  – rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących   lokalne zasoby /280 677 zł/

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg