„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 1 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  § 17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia

Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

Relacja ze szkolenia Członków Rady i pracowników Biura LGD Spisz-Podhale

Szkolenie w LGD Spisz-Podhale

W dniu 12 marca 2019 roku w Nowym Targu odbyło się szkolenie dla Członków Rady i pracowników Biura LGD Spisz-Podhale, w ramach realizacji Planu Szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura.  Szkolenie było prowadzone przez opiekuna LGD Pana Michała Dardzińskiego oraz Zastępcę Dyrektora Pana Romana Wcisło. 

Konsultacje LSR

Opublikowano: 13 marca 2019r.

Konsultacje LSR

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale

zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zapytanie ofertowe  nr 1/OW.6.2018/2019 pt. ”Zbudowanie wirtualnych dwóch izb regionalnych”:

                             Fotografia Anna Lisiecka

                            34-436 Maniowy, ul. Słoneczna 15

Oferta wyłoniona została pod względem kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg