„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 2/2020

BIULETYN 2/2020

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

 

Planowane nabory na rok 2020:

1.1.3  – Powstanie  lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej/ 150 00 zł/

1.1.5  – rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących   lokalne zasoby /280 677 zł/

1.1.3. INFRASTRUKTURA OKOŁOTURYSTYCZNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4//2020

Opublikowano:  07 luty 2020r. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale,

informuje   o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury przystosowanej

do obsługi co najmniej 2 000 osób rocznie

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

1.1.5 ROZWÓJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

 

Opublikowano 07 luty 2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg