„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zaproszenie do programu Liderzy PAFW

Program Liderzy PAFW skierowany jest do osób które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość. Program trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania.

Ankieta monitorujaca dla beneficjentów Wdrażania LSR

Beneficjenci wszystkich operacji z zakresu działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  po rozliczeniu wniosku i otrzymaniu zlecenia płatności z ARiMR zobowiązani są do złożenia w LGD wypełnionej ankiety monitorującej dotyczącej zrealizowanego i rozliczonego zadania.

Ankietę można pobrać poniżej i złożyć podpisaną przez upoważnione osoby w biurze LGD, Ul. Jana Pawła II 63, 34-442  Łapsze Niżne.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie wypełnienia ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy informuję, że składkę członkowską za rok 2012 w kwocie 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) można wpłacić przelewem na konto bankowe:
 
Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
nr konta: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001

 
Adresat:
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 34-442 Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 63
z adnotacją "składka członkowska"
 
Składkę można wpłacić także w biurze Stowarzyszenia 
 

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg