„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Dzięki LGD będzie możliwe dodatkowe wsparcie na rozwój usług pozarolniczych

Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, którzy zainteresowani są podjęciem działalności pozarolniczej ze wsparciem Unii Europejskiej już od 29 sierpnia do 21 września 2011 r. będą mogli skorzystać za pośrednictwem LGD ze wsparcia w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Posiedzenie Rady LGD rozpatrujacej odwołania od decyzji Rady

Informujemy że w dniu 06.07.2011 r. tj. środa o godzinie 16:30 w sali orad Urzędu Gminy Łapsze Niżneodbedzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, która rozpatrzy bądz ponownie oceni wnioski na podstawie odwołań  od decyzji Rady, które wpłyną do biura LGD do dnia 05.07.2011 r.

Ramowy program Posiedzenia:

1. Pozwitanie obecnych, stwierdzenie quorum

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad

Godziny pracy biura LGD

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy od dnia 01.07.2011 r. zmianie ulegają godziny pracy biura Lokalnej Grupy Działania w środy i w piątki. Ustala się jeden dzień otwarcia biura w godzinach popołudniowych - środa. Zmiana godzin pracy biura stanowi odpowiedź na zgłaszane uwagi petentów.

Poniedziałek: 7:00 - 15:00

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg