„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji  i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków  pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej" LGD organizuje warsztaty dla beneficjentów tych działań.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie i zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty. Liczba miejsc ograniczona.

Ogłoszenie - POBIERZ

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg