„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy informuję, że składkę członkowską za rok 2012 w kwocie 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) można wpłacić przelewem na konto bankowe:
 
Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
nr konta: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001

 
Adresat:
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 34-442 Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 63
z adnotacją "składka członkowska"
 
Składkę można wpłacić także w biurze Stowarzyszenia 
 

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków

W dniu 15.01.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy w Łapszach Niżnych.

W trakcie zebrania zostały podjęte istotne uchwały w zakresie Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, ponadto odbyły się wybory władz Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy wszystkie podjęte uchwały WZC z dnia 15.01.2012 r. wraz z mważniejszymi załącznikami.

Uchwały WZC nr 1-13. - pobierz

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA - do pobrania

Wszystkich tych którym nie udało się dotrzec na szkolenie w Trybszu w dniu 10.12.2011 r. a chcięliby poznać bliżej tematykę "Wdrażania LSR" w zakresie działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez Panią Małgorzatę Piątek - doradcę z MODR oddział w Nowym Targu.

Zamieszczamy również do pobrania Poradnik beneficjenta LGD wraz z kryteriami wyboru operacji, które planujemy przyjąć na WZC w styczniu 2012 r.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg