„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Aktualizacja LSR i lokalnych kryterów wyboru

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru), Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Wkrótce nabory

Drodzy mieszkańcy należący do obszaru LGD Spisz - Podhale. Pragniemy Was poinformować, iż wkrótce planujemy ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rrolnego ra Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: projektów innych oraz projektów własnych.

W czerwcu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji

ZAPRASZAMY do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

Beneficjent poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 może ubiegać się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.  Umowa zmieniana jest najczęściej w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność lub zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego (obniżenie kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (premia) i par. 14 umowy (przedsiębiorcy i NGO).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

Nowy Targ, 25.04.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

  1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

  1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. aktywizacji i projektów