„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Publikacje

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 6/2020

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 6/2020

PROJEKT WSPÓŁPRACY

LGD Spisz Podhale zamierza realizować W ramach projektu współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania projekt rowerowy w ramach którego, chcemy zakupić stacje naprawcze dla rowerów. Stacje planujemy usytuować przy Szkołach podstawowych na terenie trzech gmin, m.in. Nowego Targu, Bukowiny oraz Łapsz Niżnych. W ramach promocji chcemy również stworzyć spoty reklamowe promujące obszar Stowarzyszeń biorących udział w projekcie. Projekt na dzień dzisiejszy jest w trakcie przygotowania.

TO SIE OPŁACA - LIDER - PROMOCJA LGD SPISZ-PODHALE

W dniu 28.05.2020 o godzinie 12.35 w TVP 1 w programie "TO SIĘ OPŁACA" nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale miała przyjemność zaprezentować swoją pracę na rzecz programu LEADER,

LGD Spisz-Podhale wybrało trzech beneficjentów pośród wszystkich, którzy dostali dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Do trzech wybranych należała między innymi Pani Katarzyna Makowska, która dzięki dofinansowaniu otworzyła domki letniskowe a obecnie realizuje projekt " Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie restauracji "Trzy Zorze"".